Jane Zheng

Jane Zheng

Insight Manager

 jane.zheng@abnimpact.com

Shanghai office

No. 819 West Nanjing Road, Jing'an District

200000 Shanghai

People's Republic of China