Josh Barazetti-Scott

Josh Barazetti-Scott

Senior Research Manager

 josh.barazetti-scott@insites-consulting.com

Manchester office

51 Lever Street

M11FN Manchester

United Kingdom