Croatian

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Na snazi od 25. svibnja 2018.

I. Uvod – tko smo?

Društvo InSites Compages NV obvezuje se da će poštovati sve primjenjive propise o zaštiti osobnih podataka kao što je navedeno u Uredbi 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „GDPR“).

Društvo InSites Compages NV, sa sjedištem na adresi Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgija) i registrirano kod Crossroads Bank for Enterprises pod brojem BE0837.297.070, naša društva kćeri i povezana društva (vidjeti XIII. Kontakt za više informacija) (u daljnjem tekstu „InSites“, „naše“, „nas“ ili „mi“) vjeruje u zaštitu privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka koje posjedujemo o vama.

Svjesni smo toga da ste možda zabrinuti za privatnost i sigurnost osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i možda otkrivamo trećim stranama u svrhu omogućavanja ponude i pružanja naših proizvoda i usluga. U tu svrhu izradili smo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka („Izjava“).

Osobni podaci bilo koja su kombinacija informacija, koju posjeduje ili za koju je vjerojatno da će je posjedovati InSites, koja se može upotrijebiti za identifikaciju pojedinca (u daljnjem tekstu „Osobni podaci“). Prilikom svake obrade osobnih podataka koju obavlja društvo InSites postupat će se u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka. Sve informacije koje se ne mogu upotrijebiti za identifikaciju određenog pojedinca (kao što su agregirani statistički podaci) nisu osobni podaci.

Treba biti jasno kako se ova Izjava odnosi samo na obradu osobnih podataka koju obavlja InSites u ulozi voditelja obrade, a to znači kada je InSites taj koji određuje svrhu i način („zašto“ i „kako“) takve obrade.

Ova Izjava utvrđuje kako InSites obrađuje informacije prikupljene putem

(I)             proizvoda i usluga za istraživanje tržišta koje nudimo svojim klijentima (npr. prikupljanje informacija putem anketa, panela, zajednica (kao što je „Square“), osobnog anketiranja ili bilo kojeg drugog oblika alata za istraživanje tržišta (u daljnjem tekstu „Aktivnosti istraživanja tržišta“)

(II)           različitih mrežnih mjesta kao što je naše http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (u daljnjem tekstu „Mrežna mjesta“) i svih s njima povezanih aktivnosti i usluga.

Ako bude potrebno, napravit će se razlika između aktivnosti istraživanja tržišta i naših mrežnih mjesta.

Također utvrđuje naše prakse u pogledu upotrebe takvih informacija, koraka koje poduzimamo da ih zaštitimo, te izbora i prava koja imaju ispitanici („vi“ ili „vaše“) u svezi s načinom na koji prikupljamo i obrađujemo informacije o njima. Uključeni ispitanici mogu se razlikovati i obuhvaćati

(I)             sudionike u našim aktivnostima istraživanja tržišta, ili

(II)           svakog korisnika naših mrežnih mjesta, sudionike u probiru, pretplatnike na naše biltene, klijente pojedince ili pravne osobe (i pojedince povezane s našim klijentima pravnim osobama), dobavljače (uključujući podizvođače i pojedince povezane s našim dobavljačima i podizvođačima), poslovne kontakte (postojeće i potencijalne klijente i/ili pojedince koji su s njima povezani) i sve druge pojedince koji stupe s nama u kontakt.

Osim ako vas drugačije ne obavijestimo, djelujemo u svojstvu voditelja obrade podataka. Kada prikupljamo osobne podatke na temelju sporazuma s trećom stranom, a ta treća strana određuje načne i svrhe obrade, u pravilu djelujemo kao izvršitelj obrade u ime te treće strane koja će biti voditelj obrade.

Budete li imali bilo kakve komentare ili pitanja o ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem naših podataka za kontakt navedenih u odjeljku XIII. Kontakt.

II. Kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Mi smo trgovačko društvo za istraživanje tržišta i član smo ESOMAR-a. ESOMAR je međunarodna organizacija koja je usmjerena na razvoj boljih metoda za istraživanje tržišta. Pridržavamo se profesionalnih standarda koje ESOMAR utvrđuje za svoje članove. Kada prikupljamo i obrađujemo informacije povezane s proizvodima i uslugama za istraživanje tržišta koje nudimo svojim klijentima, istodobno štitimo i privatnost osobnih podataka koje dobijemo od sudionika uključenih u takve aktivnosti.

Takve aktivnosti obavljamo u ime svojih klijenata.

Kada trebamo obraditi osobne podatke isključivo na temelju naloga svojih klijenata, od klijenata tražimo da ispitanicima dostave neophodne informacije o njihovoj upotrebi te kako je ovdje utvrđeno. Klijentima dopuštamo da rabe odgovarajuće odjeljke ove Izjave ili ih upućujemo na ovu Izjavu kada to smatraju svrsishodnim. Međutim, ne možemo se smatrati odgovornima ako im te informacije neće u dovoljnoj mjeri pružiti potrebne informacije.

Možemo prikupljati i obrađivati informacije putem naših mrežnih mjesta te u svezi svih poslovnih aktivnosti koje su s njima povezane. Ove operativne aktivnosti mogu uključivati obradu osobnih podataka sljedećih pojedinaca: svakog posjetitelja naših mrežnih mjesta, sudionike u probiru, klijente pojedince ili pravne osobe (i pojedince povezane s našim klijentima pravnim osobama), dobavljače (uključujući podizvođače i pojedince povezane s našim dobavljačima i podizvođačima), poslovne kontakte (postojeće i potencijalne klijente i/ili pojedince koji su s njima povezani) i sve druge pojedince koji stupe s nama u kontakt.

III. Kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje InSites prikuplja i obrađuje uglavnom zaprima dobrovoljno od vas na temelju:

–       vašeg sudjelovanja u jednoj ili više naših aktivnosti istraživanja tržišta (npr. upitnici, paneli ili bilo koji drugi alat za istraživanje tržišta)

–       vašeg sudjelovanja u jednom ili više naših nagradnih igara i

–       svih informacija koje nam aktivno dostavite tijekom takvih sudjelovanja

–       kad nas kontaktirate putem naših mrežnih mjesta, e-poštom, telefonski, razmjenom posjetnica, dostavom zahtjeva za ostvarivanjem svojih prava…

–       kad s nama stupite u ugovorni odnos ili ga održavate

–       kad se prijavite za posao kod nas

–       kad se pretplatite na naš bilten

–       kad ostavite komentar na našim mrežnim mjestima

–       kad zatražite preuzimanje nekog sadržaja

–       Putem navigacije na mrežnom mjestu, npr.

o    Kada pregledavate naše mrežne stranice, možemo automatski prikupljati ograničene osobne podatke putem kolačića na našim mrežnim stranicama.

Ako bi InSites primio osobne podatke o vama od svojih klijenata ili drugih trećih stranaka i ako takve podatke upotrebljavamo za daljnju obradu kao voditelj obrade, o takvoj obradi obavijestit ćemo vas najmanje u trenutku prvog kontakta s vama.

Možemo dobiti vaše osobne podatke i iz drugih izvora, kao što su baza podataka naših klijenata, agencija za telemarketing, našeg mrežnog mjesta za panel istraživanja ili putem oglašavanja.

IV. Koje osobne podatke o vama prikupljamo?

Možemo prikupljati i obrađivati sljedeće (i mnoge druge) osobne podatke. Ovisno o situaciji i aktivnosti istraživanja tržišta u kojoj sudjelujete, ne čuvamo sve informacije navedene u nastavku.

–       Podatke za kontakt, kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte ili drugi relevantni podaci za kontakt.

–       Osobne i podatke za identifikaciju, kao što su dob, datum rođenja, mjesto rođenja, preslika osobne iskaznice…

–       Elektroničke podatke za identifikaciju, kao što su vrsta preglednika, adresa internetskog protokola (IP), korisnički ID, jedinstveni identifikator dodijeljen vašem uređaju, geografska lokacija, aktivnosti na mrežnoj stranici, informacije izvedene iz sadržaja mrežne stranice….

–       Povijest kontakata, kao što su poslane i primljene poruke (npr. poruke e-pošte)… kao rezultat naše međusobne komunikacije tijekom vaše sudjelovanja.

–       Podatke u svezi zaposlenja, kao što su životopis, obrazovanje, profesionalne aktivnosti, profesionalne vještine…

–       Navike, interesi, mišljenja ili ponašanje, kao što su ponašanje potrošača, kupovne navike, hobiji… Općenito, odgovore koje navedete na pitanja kada provodimo istraživanje tržišta za naše klijente.

–       Fotografije, slike ili zvučni zapisi

U pravilu, prikupljat ćemo samo one osobne podatke koji su potrebni za pružanje usluga našim klijentima i koji su relevantni za postizanje svrhe kao što je navedeno dalje u tekstu.

Informacije koje prikupimo u upitnicima ili panelima obrađuju se na ovlaštenoj razini. Svaki registrirani sudionik ima jedinstveni identifikacijski broj u našoj bazi podataka što nam omogućuje da utvrdimo vaš identitet kao pojedinačnog sudionika. Taj će broj biti ugrađen u povjerljive materijale koje ćete dobiti kao pojedinačni sudionik.

Ovisno o specifičnoj svrsi aktivnosti istraživanja tržišta koje provodimo za naše klijente, moguće je da prikupljamo i obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka (npr. informacije o rasi ili etničkom podrijetlu, politička mišljenja, religijska ili filozofijska vjerovanja, članstvo u radničkim sindikatima, podatke o fizičkom ili mentalnom zdravlju, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke o spolnom životu ili spolnoj orijentaciji). InSites će obrađivati posebne kategorije osobnih podataka samo uz vašu izričitu privolu ili kad tako zahtijeva zakon.

Kad dopuštamo da djeca mlađa od 16 godina – ili još mlađa, ovisno o odredbama primjenjivih lokalnih propisa – sudjeluju u našim Aktivnostima istraživanja tržišta, znamo da pored privole djeteta moramo pribaviti i privolu osobe s roditeljskom odgovornosti za dijete. Prilikom obrade osobnih podataka djece, to ćemo učiniti samo kada za to imamo navedene privole. Uz to, InSites se pridržava smjernica koje je ESOMAR uveo u svezi zaštite na internetu koja se odnosi na maloljetnike.

V. Zašto i kako upotrebljavamo vaše osobne podatke?

Kao što je gore navedeno, u pravilu vaše osobne podatke prikupljamo izravno od vas. Prikupljamo samo osobne podatke neophodne za svrhe pružanja usluga ili aktivnosti.

Osobne podatke, koje prikupi tijekom aktivnosti istraživanja tržišta, InSites može koristiti u sljedeće svrhe:

–       za prijavu, poziv i sudjelovanje u našim uslugama istraživanja tržišta

–       za istraživačke i statističke ciljeve

–       za izradu skupnih profila (ne i profila pojedinačnih osoba)

–       za kontaktiranje dobitnika u našoj nagradnoj igri

–       za provjeru kako koristite povjerljive materijale koje vam dostavimo ili

–       za poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju da prekršite svoju obvezu/obveze prema nama, kako je utvrđeno u uvjetima svake usluge istraživanja tržišta, kao što je obveza čuvanja tajnosti podataka u svezi s povjerljivim materijalima koji su vam dostavljeni.

Ostali osobni podaci koje prikupi InSites (npr. putem naših mrežnih mjesta) mogu se upotrebljavati u sljedeće svrhe:

–       Operativne svrhe, kao što su: provođenje i upravljanje našim mrežnim mjestima, proizvodima i uslugama, razmatranje prijave za posao, odgovaranje na zahtjeve za dostavom informacija ili ostvarivanjem prava, aktivnosti u svezi sigurnosti, kvalitete i upravljanja rizicima…

–       Poslovne svrhe, kao što su: ponuda proizvoda i usluga, provođenje, upravljanje i razvoj posla, poslovnih odnosa, ugovora, proizvoda i usluga, pružanje informacija o nama i našim asortimanom usluga, u istraživačke i statističke ciljeve, radi usklađivanja s bilo kojim pravnim zahtjevom, propisom ili stručnim tijelom čiji smo član…

–       Komercijalne svrhe, kao što su: svrhe izravnog marketinga (npr. slanje biltena).

InSites će upotrebljavati vaše osobne podatke samo u ove gore navedene svrhe, osim ako niste za to dali posebnu privolu. U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo upotrijebiti u druge svrhe osim onih koje su vam priopćene, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti. Na primjer: vaše osobne podatke nećemo koristiti u oglašivačke svrhe, osim ako niste slobodnom voljom dali izričitu prethodnu privolu.

VI. Na kojim pravnim osnovama prikupljamo vaše osobne podatke?

InSites obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

Za aktivnosti istraživanja tržišta i biltene: na osnovi vaše izričite privole. Privolu možete povući u bilo koje vrijeme. Za više informacija o tome kako to možete učiniti, pogledajte odjeljak XI. Vaša prava”

–       Vaše osobne podatke možemo obrađivati i kad za to imamo zakoniti interes, kao što je ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i prava, te drugi poslovni interesi. Kad se oslanjamo na ovu osnovu za zakonitost obrade, ublažit ćemo učinak koji to može imati na vašu privatnost tako što ćemo odgovarajuće smanjiti upotrebu i primijeniti odgovarajuće mjere za pristup i sigurnost podataka kako bi se spriječila neovlaštena uporaba.

–       Obrada je neophodna za izvršenje ugovora za sadašnje klijente ili dobavljače (dostavljanje marketinških materijala koji se odnose na slične proizvode ili usluge koje ste prethodno tražili, upotrebljavali ili u njima sudjelovali) ili radi poduzimanja daljnjih aktivnosti na temelju vašeg zahtjeva kako biste sklopili ugovor s nama.

–       Vaše osobne podatke možemo obrađivati i kad imamo zakonsku obvezu da to činimo.

VII. Na svojim mrežnim mjestima upotrebljavamo kolačiće

Upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije za identifikaciju na internetu kao što su internetske oznake ili pikseli kako bismo korisnicima pružili poboljšano korisničko iskustvo.

Ove tehnologije upotrebljavamo kako bismo olakšali navigaciju naših mrežnih mjesta i nudili sadržaj koji vam je prilagođeniji.

Ove tehnologije upotrebljavamo i radi prikupljanja informacija za praćenje i statističkih podataka koji se odnose na upotrebu naših mrežnih mjesta.

Možemo upotrijebiti mrežne tehnologije marketinških partnera, mjesta trećih stranaka i platformi društvenih medija. Ove nam tehnologije pomažu u mjerenju učinkovitosti naših marketinških i kampanja za podizanje svijesti te u boljem razumijevanju kako posjetitelji pretražuju naša mrežna mjesta putem oglasa InSites Consultinga.

Kolačiće možete kontrolirati i njima upravljati iz svog preglednika. Napominjemo da uklanjanje kolačića može utjecati na vaše korisničko iskustvo i da neke funkcionalnosti možda više neće biti dostupne.

Većina preglednika omogućuje vam da pogledate, upravljate, obrišete i blokirate kolačiće za mrežno mjesto. Imajte na umu da ćete, ako obrišete sve kolačiće, izgubiti sve željene postavke, uključujući i mogućnost isključivanja kolačića jer ta funkcija zahtijeva postavljanje kolačića za isključivanje kolačića na vaš uređaj.

Za informacije o dodatnim preglednicima i vrstama uređaja pogledajte http://www.aboutcookies.org/ ili http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Obrađene osobne podatke zadržavamo onoliko dugo koliko se smatra nužnim za svrhu u koju su bili prikupljeni. S obzirom na to da razdoblje na koje se osobni podaci mogu zadržati ovisi o svrsi u koju su prikupljeni, razdoblje zadržavanja podataka može se razlikovati od situacije do situacije.

IX. Koje mjere poduzimamo za osiguranje vaših osobnih podataka

InSites ozbiljno shvaća sigurnost svih osobnih podataka koje obrađujemo (npr. kroz naša mrežna mjesta ili u svezi s našim aktivnostima istraživanja tržišta). Stoga smo proveli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali obradu osobnih podataka. Mjere zaštite razlikuju se ovisno o osjetljivosti, obliku, lokaciji, količini, načinu distribucije i pohrane osobnih podataka, a uključuju mjere osmišljene za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa. Tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite uključuju enkripciju komunikacije putem, primjerice, SSL-a, enkripciju informacija tijekom pohrane, vatrozidove, kontrolu pristupa, razdvajanje dužnosti i slične zaštitne protokole Pristup osobnim podacima ograničavamo na one zaposlenike i treće strane kojima je pristup takvih informacijama neophodan u zakonite i poslovno opravdane svrhe.

Svi naši zaposlenici, ugovorni suradnici i treće strane koji će imati pristup vašim osobnim podacima bit će, prema uputama InSitesa, dužni čuvati povjerljivost podataka, a primjenjujemo i kontrolu pristupa kako bismo ograničili pristup pojedincima kojima je takav pristup neophodan za obavljanje njihovih obaveza i zadataka.

X. Prijenos osobnih podataka

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s drugima samo kada nam to zakon dopušta i kada je to neophodno za ispunjavanje svrha povezanih s onima opisanima gore.

Kada dijelimo osobne podatke s drugima, primjenjujemo ugovorne sporazume i zaštitne mehanizme radi zaštite osobnih podataka i usklađenosti s vlastitim standardima za zaštitu podataka, povjerljivost i sigurnost.

Osobni podaci koje čuvamo mogu biti preneseni:

–       našim klijentima

Provođenjem aktivnosti istraživanja tržišta prikupljamo i obrađujemo informacije o pojedincima (sudionicima) čiji osobni podaci mogu biti prikupljeni u svezi s pružanjem klijentima (npr. sadašnjim ili potencijalnim klijentima naših klijenata) naših proizvoda i usluga za istraživanje tržišta. Ove informacije obrađujemo u ime naših klijenata i dijeljenje tih informacija s našim klijentima neophodno je za dostavu naših proizvoda i usluga. U tom je kontekstu moguće da dijelimo fotografije, slikovne zapise, zvučne zapise ili cijele skupove podataka koje čuvamo o vama. Međutim, to ćemo učiniti samo onda kad smo od vas dobili izričitu privolu za takav prijenos.

Osobne podatke koje smo prikupili u svezi s pružanjem proizvoda i usluga jednom klijentu nećemo podijeliti s drugim klijentom. Ove podatke također nećemo prodavati, iznajmljivati ili davati u zakup drugim trećim stranama.

–       našim društvima kćerima i povezanim društvima

Vaše osobne podatke možemo dijeliti unutar svoje globalne mreže trgovačkih društava kada je to neophodno za pružanje ili unaprjeđenje naših proizvoda i usluga (npr. obradu i pohranu, omogućavanje pristupa našim poslovnim aktivnostima i uslugama, pružanje korisničke podrške, razvoj sadržaja…) ili kad je to neophodno za svrhu u koju su osobni podaci bili prikupljeni. Za popis naših društava kćeri i povezanih društava pogledajte podatke za kontakt ili kliknite ovdje.

–       našim pružateljima usluga

Kada je to neophodno koristimo se trećim stranama za podršku u pružanju usluga i za pomoć u pružanju, vođenju i upravljanju našim internim informatičkim sustavima ili (internim) poslovnim procesima te od njih tražimo da u naše ime obave određene zadatke.

Na primjer, pružatelji informacijskih tehnologija, softver u oblaku kao pružatelj usluga, udomljavanje i upravljanje mrežnim mjestima, analiza podataka, nabava softvera, izrada sigurnosnih kopija, usluge zaštite i pohrane podataka.

Pružateljima ovih usluga otkrit ćemo ili omogućiti pristup ovakvim osobnim podacima samo u mjeri u kojoj je to potrebno za određenju svrhu. Ove podatke ne smiju koristiti ni u jednu drugu svrhu, a posebice ne u vlastite svrhe ili svrhe trećih strana. Pored toga, naši pružatelji usluga ugovorno su obvezni pridržavati se povjerljivosti vaših osobnih podataka putem takozvanog „Ugovora o zaštiti podataka“.

Kada sudjelujete u našem sustavu nagrada, možda ćemo morati dijeliti vaše osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu e-pošte…) s trećim stranama koje nam pomažu u vođenju tih nagrada.

–       tijelima za provođenje zakona ili drugim državnim ili regulatornim agencijama ili drugim trećim stranama kako to zahtijevaju i u skladu s primjenjivim zakonima ili propisima

Zadržavamo pravo otkriti bilo koje i sve važne informacije tijelima za provođenje zakona ili drugim trećim stranama ovlaštenima za dobivanje osobnih podataka, primjerice, radi provjere naše usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, istraživanja navodnog krivičnog djela ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Zahtjevima za osobnim podacima udovoljit ćemo samo onda kad je to neophodno i prikladno i kad nam to dopušta primjenjivi zakon ili propis.

Dio smo globalne mreže trgovačkih društava i možemo se koristiti uslugama koje pruža treća strana ili naša društva kćeri ili povezana društva u drugim zemljama kako bi nam pomogli u vođenju poslovanja. Kao rezultat toga osobni podaci mogu biti preneseni izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP“). GDPR dopušta društvu InSites prijenos osobnih podataka u takve zemlje pod određenim uvjetima.

U kontekstu međunarodnih istraživačkih projekata InSites vas može pozvati i da sudjelujete u istraživačkim projektima i domaćih i međunarodnih poslovnih klijenata ili partnera, a to ponovno može uključivati prijenos izvan EGP-a.

U svakom slučaju, poduzeli smo korake kako bismo osigurali da se svi osobni podaci obrađuju pridržavajući se prikladnih razina sigurnosti i da se svi prijenosi osobnih podataka izvan EGP-a odvijaju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka te da postoji odgovarajuća razina zaštite. Za takve prijenose primijenit ćemo pravne zaštitne mehanizme, kao što su ugovorne odredbe, privole pojedinaca ili druge pravne osnove dopuštene primjenjivim zakonodavnim zahtjevima.

XI. Vaša prava

GDPR vam osigurava određena prava povezana s vašim osobnim podacima. Ta su prava navedena u nastavku. Javite nam se ako želite ostvariti bilo koje od tih prava. Naše podatke za kontakt možete naći u odjeljku XII. Kontakt, navedene u nastavku.

Imajte na umu da u ostvarivanju ovih prava postoje iznimke što znači da možda nećete moći ostvariti ova prava u svim situacijama:

a) Pristup ispitanika: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje čuva InSites.
b) Ispravak: Možete zatražiti da ispravimo vaše netočne osobne podatke.
c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): Možete zatražiti da obrišemo vaše osobne podatke u određenim okolnostima, a mi ćemo poduzeti razumne korake da obavijestimo izvršitelje obrade koji u naše ime obrađuju osobne podatke da ste zatražili brisanje svih poveznica s tim osobnim podacima ili kopijama ili replikama tih osobnih podataka.
d) Ograničenje: Možete zatražiti da određeni osobni podaci budu označeni kao ograničeni, kao i ograničiti obradu određenih podataka u nekim drugim okolnostima.
e) Prenosivost: Možete zatražiti da vaše osobne podatke prenesemo trećoj stranci elektronički u mjeri u kojoj je to dopušteno GDPR-om.
f) Podnošenje prigovora: Možete podnijeti prigovor na našu obradu podataka tijelu za zaštitu osobnih podataka, (belgijskom) „Tijelu za zaštitu osobnih podataka“, (adresa) Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles (tel) 32 (0)2 274 48 00, (e-pošta) contact@apd-gba.be.

Dodatno, u određenim okolnostima imate pravo:

–       povući privolu ako se obrada temelji na privoli; svi bilteni sadrže gumb za odjavu u podnožju elektroničke poruke

–       uložiti prigovor na bilo koju obradu osobnih podataka koju InSites opravdava „zakonitim interesima“, osim ako naši razlozi za obradu nisu važniji od bilo kojeg dovođenja u pitanje prava pojedina na zaštitu osobnih podataka i

–       uložiti prigovor na izravni marketing (uključujući bilo koju izradu profila u takve svrhe) u bilo kojem trenutku.

XII. Ažuriranje ove Izjave

InSites zadržava pravo preispitivanja i ažuriranja ove Izjave u bilo kojem trenutku. Datum posljednjeg ažuriranja navedeno je na početku ove Izjave.

Stoga biste povremeno trebali pregledati naša Mrežna mjesta kako biste bili upoznati s našim najažurnijim i najnovijim politikama i praksama.

XIII.  Kontakt

U slučaju bilo kakvih komentara ili pitanja u svezi ove Izjave o zaštiti osobnih podataka ili obradi vaših osobnih podataka u kojoj InSites sudjeluje kao voditelj obrade, možete nas kontaktirati

–       E-poštom:             info@insites-consulting.com
–       Telefonski:            +32 (0)9.269.15.00
–       Običnom poštom:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320