Danish

ERKLÆRING VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Træder i kraft den 25. maj 2018.

I. Indledning – Hvem er vi?

Insites Compages NV garanterer at efterleve relevant databeskyttelseslovgivning som angivet i Forordning 2016/679 vedrørende beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandlingen af personlige data og den frie bevægelighed af sådanne data (i det følgende kaldet “den Generelle Databeskyttelsesforordning” eller “GDPR”)

InSites Compages NV, registreret adresse Evergemsesteenweg 195, 9032 Gent (Belgien) og med virksomhedskonto hos Crossroads Bank, BE0837.297.070, vores datterselskaber og tilknyttede selskaber (se XIII. Kontakt for yderligere oplysninger) (i det følgende: “InSites”, “vores”, “os” eller “vi”) tror på at beskytte og hemmeligholde de Personlige Data om dig, som vi er i besiddelse af.

Vi forstår, at du kan have visse bekymringer i forhold til privatliv og sikkerhed med hensyn til de Personlige Data, vi indsamler, bruger og muligvis videregiver til tredjeparter for det formål at gøre det muligt for os at tilbyde og levere vores produkter og serviceydelser. Derfor har vi udviklet denne Erklæring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger (“Erklæring”).

Personlige Data er enhver kombination af oplysninger, som InSites er eller muligvis kan komme i besiddelse af, der kan bruges til at identificere en person (i det følgende “Personlige Data“). Al behandling af Personlige Data af InSites vil foregå i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Enhver oplysning, der ikke kan anvendes til at identificere en individuel person (såsom aggregerede statistiske oplysninger) er ikke Personlige Data.

Det skal understreges at denne Erklæring udelukkende omhandler behandlingen af Personlige Data, hvor InSites fungerer som dataansvarlig, dvs. hvor InSites bestemmer formålet og metoderne (“hvorfor” og “hvordan”) ift. behandlingen.

Denne Erklæring beskriver, hvordan Insites behandler oplysninger indsamlet via

(I)             de markedsundersøgelsesprodukter- og serviceydelser, som vi tilbyder vores klienter (f. eks. indsamling af oplysninger via undersøgelser, paneler, fællesskaber (såsom “Square”), interviews eller andre former for markedsundersøgelsesværktøjer (i det følgende “Markedsundersøgelsesaktiviteter”);

(II)           de forskellige hjemmesider, såsom vores http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (i det følgende vores “Hjemmesider”) og alle dertil knyttede aktiviteter og serviceydelser.

Hvor nødvendigt, vil der blive skelnet mellem Markedsundersøgelsesaktiviteter og vores Hjemmesider.

Den beskriver også vores praksis vedrørende brugen af sådanne oplysninger, hvilke skridt vi tager for at beskytte dem, og de valgmuligheder og rettigheder, som registrerede personer (“du” eller “dine”) har ift. hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dem. Omfattede registrerede personer kan variere fra

(I)             deltagere i vores Markedsundersøgelsesaktiviteter; eller

(II)           enhver bruger af vores Hjemmesider, jobansøgere, abonnenter på vores nyhedsbreve, personlige klienter eller virksomhedsklienter (og personer tilknyttet vores virksomhedsklienter), leverandører (herunder underleverandører og personer med tilknytning til vores leverandører og underleverandører), forretningskontakter (eksisterende og potentielle klienter og/eller personer med tilknytning til samme) og andre personer, som kontakter os.

Medmindre vi angiver andet overfor dig, agerer vi som dataansvarlig. Når vi indsamler personlige data i henhold til en aftale med en tredjepart ,og denne tredjepart bestemmer metoderne til og formålet med behandlingen, agerer vi almindeligvis som databehandler på vegne af denne tredjepart, som vil være den dataansvarlige.

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet under XIII. Kontakt.

II. Hvordan behandler vi dine Personlige Data?

Vi er en markedsundersøgelsesvirksomhed og medlem af ESOMAR. ESOMAR er en international organisation med fokus på udvikling af bedre markedsundersøgelsesmetoder. Vi overholder de professionelle standarder, som ESOMAR fastlægger for sine medlemmer. Når vi indsamler og behandler oplysninger i forbindelse med de markedsundersøgelsesprodukter og -serviceydelser, som vi tilbyder vores klienter, sørger vi samtidig for at beskytte fortroligheden af de Personlige Data, som vi indhenter fra deltagere i sådanne aktiviteter.

Vi udfører disse handlinger på vegne af vores klienter.

Når vi har et behov for at behandle Personlige Data på basis af vores klienters instruktioner, beder vi vores klienter om at give de registrerede personer de nødvendige oplysninger vedrørende brugen og i øvrigt som angivet herunder. Vi giver vores klienter tilladelse til at anvende relevante afsnit af denne Erklæring eller henviser dem til denne Erklæring, hvis de mener at det er passende. Vi kan dog ikke holdes ansvarlige, hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige til at bidrage dem med de nødvendige oplysninger.

Vi kan også indsamle og behandle oplysninger via vores Hjemmesider samt i forbindelse med alle forretningsaktiviteter med forbindelse til samme. Disse driftsaktiviteter kan omfatte behandlingen af Personlige Data for de følgende personer: enhver bruger af vores Hjemmesider, jobansøgere, abonnenter på vores nyhedsbreve, personlige klienter eller virksomhedsklienter (og personer tilknyttet vores virksomhedsklienter), leverandører (herunder underleverandører og personer med tilknytning til vores leverandører og underleverandører), forretningskontakter (eksisterende og potentielle klienter og/eller personer med tilknytning til samme) og andre personer, som kontakter os.

III. Hvornår indsamler vi dine Personlige Data?

De Personlige Data der indsamles og behandles af InSites modtager vi generelt frivilligt fra dig selv, på basis af:

–       Din deltagelse i en eller flere af vores Markedsundersøgelsesaktiviteter (f. eks. spørgeskemaer, paneler eller andre markedsundersøgelsesværktøjer),
–       Din deltagelse i en eller flere af vores præmiekonkurrencer og
–       Alle oplysninger, som du aktivt overgiver til os i forbindelse med sådan deltagelse.
–       Når du kontakter os via vores Hjemmesider, via e-mail, post, telefon, ved udveksling af visitkort, ved at indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder…,
–       Når du indgår i eller opretholder en kontraktmæssig relation til os,
–       Når du ansøger om en stilling hos os,
–       Når du abonnerer på vores nyhedsbrev,
–       Når du skriver en besked på vores Hjemmesider,
–       Når du anmoder om download,
–       Via hjemmesidenavigation, f. eks. når du navigerer i vores Hjemmesider kan vi automatisk indsamle begrænsede Personlige Data via brugen af cookies på vores Hjemmesider.

Hvis InSites modtager Personlige Data om dig fra vores klienter eller andre tredjeparter, og vi anvender disse oplysninger til yderligere behandling som dataansvarlig, vil vi orientere dig om denne behandling senest i forbindelse med den første kontakt med dig.

Det er muligt at vi kan modtage dine Personlige Data fra andre kilder, såsom vores Klients database, listemæglere, vores panel-hjemmeside eller via annoncering.

IV. Hvilke af dine Personlige Data indsamler vi?

Vi kan indsamle og behandle de følgende (ikke fuldstændig liste) Personlige Data. Afhængigt af situationen og den Markedsundersøgelsesaktivitet, som du deltager i, opbevarer vi ikke alle de oplysninger, der er nævnt herunder.

–       Kontaktoplysninger, såsom dit navn, din e-mailadresse eller andre relevante kontaktoplysninger.

–       Personlige oplysninger og identifikationsoplysninger, såsom alder, fødselsdato, fødselssted, kopi af identitetsbevis ….

–       Elektroniske identifikationsdata, såsom browsertype, Internet Protokol (IP) adresse, bruger-ID, unik identifikator udstedt til din enhed, geografisk placering, handlinger foretaget på en hjemmeside, oplysninger indhentet via indholdet af en hjemmeside…

–       Kontakthistorik, såsom sendt og modtaget kommunikation (f.eks. e-mail) …, som følge af den kommunikation, vi har med hinanden, i løbet af din deltagelse.

–       Arbejdsrelaterede oplysninger, såsom CV, uddannelse, professionelle aktiviteter, professionelle kompetencer…

–       Vaner, interesser, meninger eller adfærd, såsom forbrugeradfærd, indkøbsadfærd, hobbyer … generelt de svar, du afgiver til spørgsmål ved gennemførelse af markedsundersøgelser for vores klienter.

–       Fotografier, billeder eller lydoptagelser.

Generelt indsamler vi kun Personlige Data, der er nødvendige for at kunne levere vores serviceydelser til vores klienter og der er relevante for at kunne opnå de formål, der er specificeret herunder.

Oplysninger, som vi indsamler i spørgeskemaer eller paneler, behandles ud fra autorisationsniveau. Hver registrerede deltager har et unikt identifikationsnummer i vores database, der gør det muligt for os at identificere dig som individuel deltager. Dette nummer vil blive indlejret i fortroligt materiale, der sendes til dig som denne individuelle deltager.

Afhængigt af de specifikke formål med de Markedsføringsaktiviteter, vi udfører for vores klienter, er det muligt at vi indsamler og behandler særlige kategorier af Personlige Data (f. eks. oplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøse eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller mentalt helbred, genetiske data, biometriske data, seksualliv eller seksuel orientering). InSites vil kun behandle særlige kategorier af Personlige Data med dit udtrykkelige samtykke eller hvor det er påkrævet af lovgivningen.

Hvor vi tillader børn under 16 – eller yngre, afhængig af kravene i relevant lokal lovgivning – at deltage i vores online-baserede Markedsundersøgelsesaktiviteter, er vi klar over at vi udover barnets samtykke også skal indhente samtykke fra en person med forældremyndighed over barnet. Ved behandling af børns Personlige Data gør vi det kun, når vi har indhentet sådanne samtykker. Herudover respekterer InSites de retningslinjer, som ESOMAR har fastlagt mht. beskyttelse af mindreårige på internettet.

V. Hvorfor og hvordan bruger vi dine Personlige Data?

Som nævnt ovenfor indsamler vi generelt set dine Personlige Data direkte fra dig selv. Vi indsamler kun de Personlige Data, der er nødvendige for at levere vores serviceydelser eller udføre vores aktiviteter.

Personlige Data, der indhentes via Markedsundersøgelsesaktiviteter, kan blive brugt af InSites til de følgende formål:

–       Til registrering, invitation og deltagelse i vores Markedsundersøgelsesserviceydelser,

–       Til forsknings- og statistikformål,

–       Til at skabe samlede profiler (ikke af individuelle personer),

–       Til at gøre det muligt for os at kontakte vinderen af en konkurrence,

–       Til at gøre det muligt for os at bekræfte fortroligt materiale, som du har indsendt til os eller

–       til at gøre det muligt for os at træffe passende forholdsregler for det tilfælde, at du overtræder dine forpligtelser i forhold til os som angivet i vilkårene og betingelserne for hver enkelt Markedsundersøgelsesserviceydelse, såsom fortrolighedsforpligtelsen i forbindelse med fortroligt materiale, der sendes til dig.

Andre Personlige Data, der indhentes af InSites (f. eks. via vores Hjemmesider) kan anvendes til de følgende formål:

–       Driftsformål såsom: administration og styring af vores Hjemmesider, produkter og serviceydelser; vurdering af en stillingsansøgning; besvarelse af anmodninger om oplysninger eller for at udøve dine rettigheder, sikkerhed, kvalitets- og risikostyringsaktiviteter…

–       Forretningsformål såsom: levering af vores produkter og serviceydelser; administration, styring og udvikling af vores forretning, forretningsrelationer, kontrakter, produkter og serviceydelser; levering af information om os og vores udvalg af serviceydelser; til forsknings- og statistikformål; efterlevelse af ethvert krav som følge af lovgivning, regulativer eller professionelle organisationer, som vi er medlem af…

–       Kommercielle formål såsom: direct marketingformål (f. eks. at sende vores nyhedsbrev til dig).

InSites vil kun bruge dine Personlige Data til de ovennævnte formål, medmindre du har givet specifikt samtykke til det.  Hvis vi har til hensigt at anvende dine Personlige Data til andre formål end dem, vi har fortalt dig om, vil vi informere dig på forhånd. For eksempel: vi vil ikke anvende dine Personlige Data til annonceformål, medmindre du frivilligt har givet dit udtrykkelige og forudgående samtykke.

VI. Med hvilken juridisk hjemmel indsamler vi dine Personlige Data?

InSites behandler dine Personlige Data med udgangspunkt i følgende juridiske hjemmel:

Til Markedsundersøgelsesaktiviteter og nyhedsbreve: med udgangspunkt i dit udtrykkelige samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. For yderligere oplysninger om, hvordan du kan gøre dette, henvises til XI. Dine Rettigheder”

–       Vi kan også behandle dine Personlige Data, når vi har en legitim årsag til det, såsom at forsvare og forfølge juridiske krav og rettigheder og andre forretningsinteresser. Når vi henholder os til denne juridiske hjemmel for behandling, vil vi formindske de(n) effekt(er), det måtte have for beskyttelsen af dine personlige oplysninger, ved på passende måde at minimere vores brug og anvende tilstrækkelig beskyttelse ift. adgang og sikkerhed mhp. at forhindre uautoriseret brug.

–       Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af kontraktlige forpligtelser overfor eksisterende kunder eller leverandører (der leverer markedsføringsmaterialer til dig med relation til lignende produkter eller serviceydelser, som du tidligere har anmodet om, anvendt eller deltaget i) eller mhp. at foretage yderligere handlinger efter din anmodning for at indgå i kontraktlig aftale med os.

–       Vi kan også behandle dine Personlige Data, når vi er juridisk forpligtet til det.

VII. Vi anvender cookies på vores Hjemmesider

Vi anvender cookies og andre online-baserede identifikationsteknologier, såsom web beacons eller pixels til at give brugerne en bedre brugeroplevelse.

Vi anvender disse teknologier for at gøre det lettere for dig at navigere på vores Hjemmesider og for bedre at kunne levere skræddersyet indhold til dig.

Vi anvender også disse teknologier til at indsamle sporingsoplysninger og statistikker vedrørende brugen af vores Hjemmesider.

Vi kan anvende online-baserede identifikationsteknologier fra markedsføringspartnere, tredjepartshjemmesider og social medieplatforme. Disse teknologier hjælper os med at måle effekten af vores markedsførings- og kendskabskampagner og til at forstå, hvordan besøgende navigerer til vores Hjemmesider fra en InSites Consulting-reklame.

Du kan styre og administrere cookies via din browser. Bemærk venligst at fjernelse eller blokering af cookies kan påvirke din brugeroplevelse, og visse funktioner vil muligvis ikke længere være tilgængelige.

De fleste browsere tillader at du ser, styrer, sletter og blokerer cookies fra en hjemmeside. Bemærk dog at hvis du sletter alle cookies, mister du alle de præferencer, som du har angivet, herunder muligheden for at fravælge cookies, da denne funktion i sig selv kræver at der placeres en fravælgelses-cookie på din enhed.

For oplysninger om flere browsere og enhedstyper bedes du besøge http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Så længe opbevarer vi dine Personlige Data

Vi opbevarer de Personlige Data, vi behandler, så længe som det anses som nødvendigt for det formål, til hvilket de blev indsamlet. Eftersom dataopbevaringsperioden for Personlige Data afhænger af det formål, som de blev indsamlet til, kan dataopbevaringsperioden variere.

IX. Forholdsregler vi tager for at beskytte dine Personlige Data

InSites tager beskyttelsen af de data, vi behandler (f. eks. via vores Hjemmesider eller i forbindelse med vores Markedsundersøgelsesaktiviteter) alvorligt. Derfor har vi implementeret passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre behandlingen af Personlige Data. Disse sikkerhedsforanstaltninger afhænger af følsomheden, formatet, placeringen, mængden, distributionen og opbevaringen af de Personlige Data og omfatter forholdsregler, der er udviklet til at beskytte de Personlige Data mod uautoriseret adgang. Hvor relevant vil sikkerhedsforanstaltningerne omfatte kryptering af kommunikation, for eksempel via SLL, kryptering af information ifm. opbevaring, firewalls, adgangskontrol, opgaveseparation og lignende sikkerhedsprotokoller. Vi begrænser adgangen til Personlige Data til medarbejdere og tredjeparter, der har behov for adgang til oplysningerne med legitime og relevante forretningsformål.

Alle vore medarbejdere, leverandører og tredjeparter, som kan få adgang til dine Personlige Data i medfør af InSites’ instruktioner, vil være omfattet af fortrolighedsforpligtelse, og vi bruger adgangskontrol til at begrænse adgangen til personer, som har behov for adgang for at efterleve deres ansvar og udføre deres arbejde.

X. Videregivelse af Personlige Data

Vi deler kun dine Personlige Data med andre, når vi har juridisk hjemmel til at gøre det, og når det er nødvendigt i forlængelse af de formål, der er beskrevet ovenfor.

Når vi deler dine Personlige Data med andre, implementerer vi kontraktmæssige forhold og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de Personlige Data og for at efterleve vores egne standarder for databeskyttelse, fortrolighed og sikkerhed.

De Personlige Data, vi er i besiddelse af, kan blive videregivet:

–       Til vores klienter

I forbindelse med udførelsen af vores Markedsundersøgelsesaktiviteter indsamler og behandler vi oplysninger om personer (deltagere), hvis Personlige Data kan indhentes i forbindelse med leveringen af vores markedsundersøgelsesprodukter og -serviceydelser til vores klienter (f. eks. eksisterende eller potentielle klienter af vores egne klienter). Vi behandler disse oplysninger på vegne af vores klienter, og deling af disse oplysninger med vores klienter er nødvendigt for at vi kan levere vores produkter og serviceydelser. I denne sammenhæng er det muligt at vi kan dele fotografier, billedoptagelser, lydoptagelser eller fulde datasæt, som vi opbevarer om dig. Vi vil dog kun gøre dette, når vi har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse.

Vi vil ikke dele Personlige Data, der er indhentet i forbindelse med leveringen af vores produkter og serviceydelser til én klient, med en anden klient. Vi vil heller ikke sælge, udleje eller lease disse oplysninger til andre tredjeparter.

–       Til vores datterselskaber og tilknyttede selskaber

Vi kan dele dine Personlige Data indenfor vores globale netværk af selskaber, når dette er nødvendigt for at kunne levere eller forbedre vores produkter og serviceydelser (f. eks. behandling og opbevaring at give dig adgang til vores forretningsaktiviteter og serviceydelser, levering af kundesupport, indholdsudvikling…) eller når det er nødvendigt i forhold til det formål, til hvilket de Personlige Data blev indsamlet. For oplysninger om vores datterselskaber og tilknyttede selskaber bedes du se kontaktdetaljerne herunder eller klik her.

–       Til vores Serviceleverandører

Hvor nødvendigt anvender vi tredjeparter til at understøtte os med leveringen af vores serviceydelser og til at hjælpe os med levering, drift og styring af vores interne IT-systemer eller (interne) forretningsprocesses, og vi beder dem om at udføre visse opgaver på vores vegne.

Eksempelvis leverandører af informationsteknologi, cloud-baseret software som serviceleverandør, Hjemmeside-hosting og -styring, dataanalyse, rekrutteringssoftware, data-back-up, sikkerheds- og opbevaringsservice.

Vi vil kun videregive eller give adgang til Personlige Data til disse serviceleverandører i det omfang, det er påkrævet i forhold til det respektive formål. Sådanne data må ikke anvendes af dem til noget andet formål, og i særdeleshed ikke til deres egne eller tredjeparters formål. Herudover er vores serviceleverandører kontraktligt forpligtet til at respektere fortroligheden af dine personlige data via en såkaldt “Databeskyttelsesaftale”.

Når du deltager i vores præmiesystem, kan det være nødvendigt for os at dele dine Personlige Data (f. eks. navn, e-mailadresse…) med tredjeparter, der hjælper os med præmieprogrammerne.

–       Politimyndigheder eller andre regerings- eller myndighedsorganer eller andre tredjeparter som påkrævet i forlængelse af relevant lovgivning eller regulativ:

Vi forbeholder os retten til at videregive enhver relevant oplysning til politimyndigheder eller andre tredjeparter med myndighed til at indhente Personlige Data, såsom for at kontrollere at vi efterlever relevant lovgivning og regulativer, for at efterforske påstået kriminalitet, for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi efterkommer kun anmodninger om Personlige Data, hvor dette er nødvendigt og passende, og hvor det er os tilladt at gøre det i medfør af relevant lovgivning eller regulativer.

Vi er en del af et globalt netværk af selskaber, og kan gøre brug af tredjepartsserviceleverandører eller vores datterselskaber og tilknyttede selskaber i andre lande for at hjælpe os med at drive vores forretning. Derfor kan de Personlige Data blive videregivet udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Under visse omstændigheder tillader GDPR at InSites videregiver Personlige Data til sådanne lande.

I forbindelse med internationale forskningsprojekter kan InSites også invitere dig til at deltage i forskningsprojekter med forbindelse til både nationale og internationale forretningsklienter, og dette kan også medføre videregivelse udenfor EØS.

Under alle omstændigheder har vi truffet forholdsregler for at sikre at alle Personlige Data behandles med passende niveau af sikkerhed, og at al videregivelse af Personlige Data udenfor EØS foregår i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning, og at der vil være et passende beskyttelsesniveau. Vi vil implementere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med sådan videregivelse, såsom standardiserede kontraktbetingelser, personers samtykke eller anden juridisk hjemmel som tilladt af relevant lovgivning.

XI. Dine Rettigheder

GDPR giver dig visse rettigheder i forhold til dine Personlige Data. Disse rettigheder er angivet herunder. Du bedes kontakte os, hvis du ønsker at udøve de herunder angivne rettigheder. Du kan finde vores kontaktoplysninger under XII. Kontakt, som angivet herunder.

Bemærk venligst at der er visse begrænsninger i forhold til udøvelsen af disse rettigheder, hvilket betyder, at du muligvis ikke vil kunne udøve dem i alle situationer:

a) Den registreredes adgang: Du har ret til adgang til de Personlige Data, som InSites er i besiddelse af.

b) Rettelse: Du kan anmode os om at rette forkerte Personlige Data.

c) Sletning (‘Retten til at blive glemt’): Du kan anmode os om at slette Personlige Data under visse omstændigheder, hvorefter vi til træffe rimelige foranstaltninger for at informere databehandlere, der behandler de Personlige Data på vores vegne, om at du har bedt om sletning af alle links til, kopier af eller kopiering af dine Personlige Data.

d) Begrænsning: Du kan kræve at visse Personlige Data angives som begrænset, og også begrænse behandlingen under visse andre omstændigheder.

e) Bevægelighed: Du kan anmode os om at videregive de Personlige Data om dig til en tredjepart i elektronisk format i det omfang, det er tilladt i medfør af GDPR.

f) Klage: Du kan klage over vores behandling hos databeskyttelsesmyndigheden, den (belgiske) “Databeskyttelsesmyndighed”, (adresse) Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, (Tlf) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

Herudover har du under visse omstændigheder ret til:

–       At trække dit samtykke tilbage, hvor behandlingen er baseret på samtykke – alle nyhedsbreve indeholder et afmeldelseslink i bunden af e-mailen,

–       At protestere mod behandlingen af personlige data, som InSites begrunder med den juridiske grund “legitime interesser”, medmindre vores grund til at foretage behandlingen vejer tungere end personens ret til beskyttelse og

–       At protestere mod direkte markedsføring (inklusive enhver profilering for sådanne formål) når som helst.

XII. Opdateringer til denne Erklæring

InSites forbeholder sig retten til at revidere og opdatere denne Erklæring når som helst. Datoen for den seneste opdatering kan ses øverst i denne Erklæring.

Du bør derfor besøge vores Hjemmesider med jævne mellemrum, så du er ajour med vores seneste politikker og praksis.

XIII.  Kontakt

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål vedrørende denne Erklæring vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller behandlingen af dine Personlige Data, hvor InSites agerer som dataansvarlig, kan du kontakte os

–       Via e-mail:            info@insites-consulting.com
–       Via telefon:           +32 (0)9.269.15.00
–       Via post:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320