Romanian

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

În vigoare de la data de 25 mai 2018.

I. Introducere – Cine suntem?

InSites Compages NV se angajează să respecte legislația aplicabilă privind protecția datelor, așa cum este specificat în Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”).

InSites Compages NV, cu sediul social la Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgia) și înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul BE0837.297.070, sucursalele și filialele noastre (a se vedea XIII. Contact pentru mai multe informații) (în continuare: „InSites”, „al nostru”, „ne” sau „noi”) crede în protejarea intimității și confidențialității Datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

Recunoaștem că aveți preocupări privind confidențialitatea și securitatea Datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și, posibil, le divulgăm unor terțe părți în scopul de a ne permite să oferim și să furnizăm produsele și serviciile noastre. În acest scop, am elaborat această Declarație de confidențialitate („Declarație”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice combinație de informații aflate în posesia sau care pot intra în posesia InSites, care pot fi folosite pentru identificarea unei persoane (denumite în continuare „Date cu caracter personal”). Toată prelucrarea Datelor cu caracter personal de către InSites va fi tratată în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și cu această Declarație de confidențialitate. Orice informație care nu poate fi utilizată pentru a identifica o persoană fizică (cum ar fi informații statistice agregate) nu reprezintă Date cu caracter personal.

Trebuie să fie clar că această Declarație se aplică numai prelucrării Datelor cu caracter personal de către InSites care acționează în calitate de operator, adică atunci când InSites este cel care determină scopul și mijloacele („de ce” și „cum”) unei astfel de prelucrări.

Această Declarație stabilește modul în care InSites procesează informațiile colectate prin intermediul

(I)             produselor de cercetare a pieței și serviciilor pe care le oferim clienților noștri (de exemplu, colectarea de informații prin sondaje, grupuri de sondaj, comunități (cum ar fi „Square”), interviuri sau orice altă formă de instrumente de cercetare a pieței (denumite în continuare „Activități de cercetare a pieței”);

(II)           diferite site-uri web, cum ar fi site-urile noastre http://www.insites-consulting.com/https://www.futuretalkers.com/http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (în continuare „Site-urile noastre web”) și toate activitățile și serviciile legate de acesta.

Dacă este necesar, se va face o distincție între activitățile de cercetare a pieței și site-urile noastre web.

De asemenea, stabilește practicile noastre privind utilizarea acestor informații, măsurile pe care le adoptăm pentru a le proteja, precum și alegerile și drepturile pe care persoanele vizate („dvs.” sau „a/al/ai/ale dvs.”) le au privind modul în care colectăm și prelucrăm informații despre acestea. Persoanele vizate implicate pot varia de la

(I)             participanții la activitățile noastre de cercetare a pieței; sau

(II)           fiecare utilizator al site-urilor noastre web, solicitanții de recrutare, abonații la buletinele noastre de știri, clienții personali sau corporativi (și persoanele fizice asociate clienților noștri corporativi), furnizorii (inclusiv subcontractanți și persoane fizice asociate furnizorilor și subcontractanților), contactelor profesionale (clienți existenți și potențiali și/sau persoane asociate cu aceștia), oricăror alte persoane care intră în contact cu noi

Dacă nu vă comunicăm altfel, acționăm în calitate de operator de date. Atunci când colectăm Date cu caracter personal în baza unui acord cu o terță parte și acea terță parte determină mijloacele și scopurile prelucrării, în general,acționăm ca persoană împuternicită de operator în numele acelei părți terțe care va fi operatorul de date.

Dacă aveți orice comentarii sau întrebări legate de această Declarație de confidențialitate, ne puteți contacta prin intermediul informațiilor noastre de contact furnizateîn XIII. Contact.

II. Cum prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal?

Suntem o companie de cercetare a pieței și un membru al ESOMAR. ESOMAR este o organizație internațională care se concentrează pe dezvoltarea unor metode mai bune de cercetare a pieței. Respectăm standardele profesionale pe care ESOMAR le stabilește pentru membrii săi. În cazul în care colectăm și prelucrăm informații legate de produsele și serviciile de cercetare a pieței pe care le oferim clienților noștri, vom proteja, în același timp, confidențialitatea Datelor cu caracter personal pe care le obținem de la participanții implicați în astfel de activități.

Realizăm aceste activități în numele clienților noștri.

În cazul în care trebuie să prelucrăm Datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor clienților noștri, solicităm clienților noștri să furnizeze persoanelor vizate informațiile necesare în legătură cu utilizarea acestor date și după cum se prevede mai jos. Permitem clienților noștri să utilizeze secțiunile relevante ale acestei Declarații sau îi direcționăm la această Declarație dacă aceștia consideră că este necesar să facă acest lucru. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere dacă aceste informații nu le furnizează în mod suficient informațiile necesare.

De asemenea, putem colecta și prelucra informații prin intermediul site-urilor noastre web și în legătură cu toate activitățile profesionale legate de acestea. Aceste activități de operare pot implica prelucrarea Datelor cu caracter personal ale următoarelor persoane: fiecare vizitator al site-urilor noastre web, solicitanții de recrutare, clienții personali sau corporativi (și persoane fizice asociate clienților noștri corporativi), furnizorii (inclusiv subcontractanți și persoanele fizice asociate furnizorilor și subcontractanților noștri), contactelor profesionale (clienți existenți și potențiali și/sau persoane asociate cu aceștia), orice alte persoane care intră în contact cu noi

III. Când colectăm Datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către InSites sunt în general primite de la dvs. în mod voluntar, bazate pe una din următoarele:

–       participarea dvs. la una sau mai multe dintre activitățile noastre de cercetare a pieței (de exemplu, chestionare, grupuri de sondaj sau orice alt instrument de cercetare a pieței);
–       participarea dvs. la unul sau mai multe concursuri cu premii; și
–       toate informațiile pe care ni le oferiți în mod activ în timpul acestor participări.
–       atunci când ne contactați prin intermediul site-urilor noastre web, prin e-mail, poștă, telefon, prin schimb de cărți de vizită, depunând o cerere de exercitare a drepturilor dvs., …;
–       atunci când încheiați sau mențineți o relație contractuală cu noi;
–       când solicitați un loc de muncă la noi;
–       când vă abonați la buletinul nostru de știri;
–       când lăsați un comentariu pe site-urile noastre web;
–       când solicitați o descărcare;
–       Prin navigarea pe site-uri web, de ex. când navigați pe site-urile noastre web, este posibil să colectăm în mod automat Date cu caracter personal limitate prin utilizarea de module cookie pe site-urile noastre web.

Dacă InSites va primi Date cu caracter personal despre dvs. de la clienți sau de la alte terțe părți și vom folosi aceste informații pentru o prelucrare ulterioară în calitate de operator, vă vom informa despre o astfel de prelucrare cel mai târziu în momentul primului contact cu dvs.

Este posibil să primim Datele dvs. cu caracter personal din alte surse, cum ar fi baza de date a clienților noștri, brokeri de liste, site-ul web al grupului nostru de sondaj sau prin publicitate.

IV. Pe care dintre Datele dvs. cu caracter personal le colectăm?

Putem colecta și prelucra următoarele Date cu caracter personal (neexhaustive). În funcție de situație și de activitatea de cercetare a pieței la care participați, nu păstrăm toate informațiile menționate mai jos.

–       Informațiile de contact, cum ar fi numele dvs., adresa dvs. de e-mail sau orice alte detalii de contact relevante

–       Detalii cu caracter personal și de identificare, cum ar fi vârsta, data nașterii, locul nașterii, copia unui act de identitate, …

–       Datele de identificare electronică, cum ar fi tipul de browser, adresa Internet Protocol (IP), ID-ul de utilizator, identificatorul unic alocat dispozitivului dvs., locația geografică, acțiunile efectuate în cadrul unei pagini web, informații derivate din conținutul unei pagini web, …

–       Istoricul contactelor, cum ar fi comunicarea trimisă și primită (de exemplu, mesajele de e-mail), … ca rezultat al comunicării pe care o avem cu dvs. în timpul participării dvs.

–       Informații profesionale, cum ar fi CV, educație, activități profesionale, abilități profesionale, …

–       Obiceiuri, interese, opinii sau comportament, cum ar fi comportamentul consumatorului, comportamentul de cumpărare, hobby-urile, … în general răspunsurile pe care le oferiți la întrebări pentru a efectua cercetări ale pieței pentru clienții noștri;

–       Fotografii, înregistrări de imagine sau sunet

În general, vom colecta numai Datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre clienților noștri și care sunt relevante pentru atingerea scopurilor specificate mai jos.

Informațiile pe care le colectăm în chestionare sau pe grup de sondaj sunt procesate la un nivel autorizat. Fiecare participant înregistrat are un număr unic de identificare în baza noastră de date, care ne permite să vă identificăm ca participant individual. Acest număr va fi încorporat în materialele confidențiale care vă sunt transmise ca participant individual.

În funcție de scopul specific al activităților de cercetare a pieței pe care le realizăm pentru clienții noștri, este posibil să colectăm și să prelucrăm categorii speciale de Date cu caracter personal (de exemplu, informații despre rasă sau origine etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, sănătate fizică sau mintală, date genetice, date biometrice, viață sexuală sau orientare sexuală). InSites va prelucra categorii speciale de Date cu caracter personal numai cu consimțământul dvs. explicit sau atunci când impune legea.

În cazul în care permitem copiilor sub vârsta de 16 ani – sau sub o vârstă mai mică, în funcție de prevederile legislației locale aplicabile – să participe la activitățile noastre de cercetare a pieței online, suntem conștienți de faptul că, pe lângă consimțământul copilului, trebuie să obținem consimțământul dat sau autorizat de o persoană cu responsabilitate parentală pentru copil. Atunci când prelucrăm Datele cu caracter personal ale copiilor, vom face acest lucru doar atunci când avem astfel de consimțământ. În plus, InSites respectă liniile directoare stabilite de ESOMAR privind protecția online care implică minori.

V. De ce și cum utilizăm Datele dvs. cu caracter personal?

După cum am menționat mai sus, obținem, în general, Datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs. Colectăm doar Datele cu caracter personal necesare în scopul realizării serviciilor sau activităților noastre.

Datele cu caracter personal obținute din activitățile de cercetare a pieței pot fi utilizate de InSites pentru următoarele scopuri:

–       pentru înregistrarea, invitarea și participarea la serviciile noastre de cercetare a pieței;

–       pentru obiectivele de cercetare și statistice;

–       elaborarea profilurilor colective (nu a profilurilor persoanelor individuale);

–       pentru a ne permite să contactăm un câștigător al unui concurs;

–       pentru a ne permite să verificăm utilizarea materialelor confidențiale pe care vi le-am trimis; sau

–       pentru a ne permite să luăm măsurile adecvate în cazul încălcării de către dvs. a obligațiilor dvs. față de noi, obligații stabilite prin intermediul termenilor și condițiilor fiecărui serviciu de cercetare a pieței, cum ar fi obligația de nedivulgare a materialelor confidențiale care v-au fost transmise.

Alte Date cu caracter personal obținute de InSites (de exemplu, prin intermediul site-urilor noastre web) pot fi utilizate în următoarele scopuri:

–       Scopuri operaționale, cum ar fi: administrarea și gestionarea site-urilor web, produselor și serviciilor noastre; luarea în considerare a unei cereri de angajare, oferirea de răspunsuri la cererile de informații sau pentru a vă exercita drepturile, activități de securitate, calitate și gestionare a riscurilor…

–       Scopuri profesionale, cum ar fi: furnizarea produselor și serviciilor noastre; administrarea, gestionarea și dezvoltarea afacerilor noastre, a relațiilor noastre de afaceri, a contractelor, a produselor și a serviciilor noastre; furnizarea de informații despre noi și despre gama noastră de servicii; pentru obiectivele de cercetare și statistice; respectarea tuturor cerințelor prevăzute de legi, de reglementări sau de un organism profesional de care aparținem, …

–       Scopuri comerciale, cum ar fi: scopuri de marketing direct (de exemplu, pentru a vă trimite buletinul nostru de știri)

InSites va folosi Datele dvs. cu caracter personal numai pentru scopurile menționate mai sus, cu excepția cazului în care ați fost de acord în mod expres cu utilizarea în alt scop. Dacă intenționăm să folosim Datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele comunicate, vă vom informa în prealabil. De exemplu: nu vom folosi Datele dvs. cu caracter personal în scopuri publicitare decât dacă ați acordat în mod liber consimțământul dvs. explicit și prealabil.

VI. În ce temei juridic colectăm Datele dvs. cu caracter personal?

InSites prelucrează Datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

Pentru activitățile de cercetare a pieței și buletine de știri: pe baza consimțământului dvs. explicit. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment. Pentru mai multe informații despre cum puteți face acest lucru, consultați XI. Drepturile dvs.

–       De asemenea, este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal atunci când avem un interes legitim să facem acest lucru, cum ar fi apărarea și urmărirea în justiție a reclamațiilor și drepturilor juridice și a altor interese de afaceri. În cazul în care ne bazăm pe acest temei de prelucrare legal, vom atenua efectele pe care le-ar putea avea prelucrarea asupra confidențialității dvs. prin minimizarea adecvată a utilizării de către noi și punerea la dispoziție a unor garanții adecvate de acces și securitate pentru a preveni utilizarea neautorizată.

–       Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract pentru clienți sau furnizori existenți (furnizându-vă materiale de marketing referitoare la produse sau servicii similare pe care le-ați solicitat, le-ați utilizat sau la care ați participat anterior) sau pentru a lua măsuri suplimentare în urma solicitării dvs., pentru a încheia un contract cu noi.

–       De asemenea, este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal atunci când avem o obligație legală de a face acest lucru.

VII. Folosim module cookie pe site-urile noastre web

Utilizăm module cookie și alte tehnologii de identificare online, cum ar fi balize web sau pixeli, pentru a oferi utilizatorilor o experiență de utilizator îmbunătățită.

Utilizăm aceste tehnologii pentru a vă facilita navigarea pe site-urile noastre web și pentru a vă oferi mai bine conținut personalizat.

De asemenea, folosim aceste tehnologii pentru a colecta informații de urmărire și statistici privind utilizarea site-urilor noastre web.

Este posibil să utilizăm tehnologii de identificare online de la parteneri de marketing, site-uri terțe și platforme de rețele de socializare. Aceste tehnologii ne ajută să măsurăm eficacitatea campaniilor noastre de marketing și de sensibilizare și să înțelegem modul în care navighează vizitatorii pe site-urile noastre web dintr-un anunț al InSites Consulting.

Puteți controla și gestiona modulele cookie utilizând browserul dvs. Rețineți că eliminarea sau blocarea modulelor cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. de utilizator, iar unele funcționalități ar putea să nu mai fie disponibile.

Majoritatea browserelor vă permit să vizualizați, să gestionați, să ștergeți și să blocați modulele cookie pentru un site web. Rețineți că dacă ștergeți toate modulele cookie, atunci toate preferințele pe care le-ați setat vor fi pierdute, inclusiv posibilitatea de a renunța la module cookie, deoarece această funcție implică plasarea unui modul cookie de renunțare pe dispozitiv.

Pentru informații despre browserele și tipurile de dispozitive suplimentare, vă rugăm să consultați http://www.aboutcookies.org/ sau http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Cât timp păstrăm Datele dvs. cu caracter personal

Păstrăm Datele cu caracter personal prelucrate de noi atât timp cât este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate. Având în vedere că perioada de păstrare a datelor pentru care pot fi păstrate Datele cu caracter personal depinde de scopurile pentru care au fost colectate informațiile, perioada de păstrare a datelor poate varia în funcție de situație.

IX. Ce măsuri luăm pentru a asigura siguranța Datelor dvs. cu caracter personal

InSites tratează cu seriozitate asigurarea securității tuturor Datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm (de exemplu prin intermediul site-urilor noastre web sau în legătură cu activitățile noastre de cercetare a pieței). Prin urmare, am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea prelucrării Datelor cu caracter personal. Aceste măsuri de siguranță vor varia în funcție de sensibilitatea, formatul, localizarea, cantitatea, distribuția și stocarea Datelor cu caracter personal și vor include măsuri menite să păstreze Datele cu caracter personal protejate împotriva accesului neautorizat. Dacă este cazul, măsurile de siguranță includ criptarea comunicațiilor, de exemplu, prin SSL, criptarea informațiilor în timpul stocării, firewall-uri, controale de acces, separarea sarcinilor și protocoale de securitate similare. Restricționăm accesul la Datele cu caracter personal, permițând accesul la acestea doar membrilor personalului nostru și terților care solicită accesul la astfel de informații în scopuri legitime și relevante de afaceri.

Toți membrii personalului nostru, contractanții și terții care vor avea acces la Datele dvs. cu caracter personal conform instrucțiunilor InSites vor fi obligați să respecte confidențialitatea și vom utiliza controale de acces pentru a limita accesul, permițând accesul doar persoanelor care solicită acest acces pentru îndeplinirea responsabilităților și a sarcinilor ce le revin.

X. Transferuri de Date cu caracter personal

Vom trimite Datele dvs. cu caracter personal altor entități doar atunci când vom fi autorizați în mod legal să facem acest lucru și în cazul în care este necesar să îndeplinim scopurile legate de cele descrise mai sus.

Atunci când împărtășim Date cu caracter personal cu alte entități, punem la dispoziție aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal și pentru a respecta standardele noastre de protecție, confidențialitate și securitate a datelor.

Datele cu caracter personal deținute de noi ar putea fi transferate:

–       clienților noștri

Prin efectuarea activităților noastre de cercetare a pieței, colectăm și prelucrăm informațiile persoanelor (participanților) ale căror Date cu caracter personal pot fi obținute în legătură cu furnizarea produselor și serviciilor noastre de cercetare a pieței clienților noștri (de ex. clienți existenți sau potențiali ai clienților noștri). Prelucrăm aceste informații în numele clienților noștri și trimiterea acestor informații la clienții noștri este necesară pentru livrarea produselor și serviciilor noastre. În acest context, este posibil să trimitem fotografii, înregistrări de imagini, înregistrări sonore sau seturi de date complete pe care le deținem despre dvs. Cu toate acestea, vom face acest lucru numai atunci când vom obține consimțământul dvs. explicit pentru acest transfer.

Nu vom trimite altui client Datele cu caracter personal obținute în legătură cu furnizarea produselor și serviciilor noastre unui client. De asemenea, nu vom vinde, nu vom închiria și nu vom oferi în leasing aceste informații altor terțe părți.

–       filialelor și afiliaților noștri

Putem trimite Datele dvs. cu caracter personal în rețeaua noastră globală de corporații atunci când acest lucru este necesar pentru furnizarea sau îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre (de exemplu, prelucrarea și stocarea, oferirea de acces la activitățile și serviciile noastre de afaceri, oferirea de asistență pentru clienți, dezvoltarea conținutului …) sau când acest lucru este necesar pentru scopul pentru care Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate. Pentru detalii despre filialele și afiliații noștri, vă rugăm să consultați detaliile de contact de mai jos sau să faceți clic aici.

–       furnizorilor noștri de servicii

Atunci când este necesar, folosim terțe părți pentru a ne susține în furnizarea serviciilor noastre și pentru a ne ajuta să furnizăm, să rulăm și să gestionăm sistemele interne IT sau procesele de afaceri (interne) și le solicităm să îndeplinească anumite sarcini în numele nostru.

De exemplu, furnizorii de tehnologia informației, software bazat pe cloud ca furnizor de servicii, găzduire și gestionare de site-uri web, analiza datelor, software de recrutare, back-up de date, servicii de securitate și de stocare.

Vom divulga sau face accesibile astfel de Date cu caracter personal acestor furnizori de servicii numai în măsura necesară pentru scopul respectiv. Aceste date nu pot fi utilizate de către aceștia în niciun alt scop, în special în scopuri proprii sau ale terților. În plus, furnizorii noștri de servicii sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea Datelor dvs. cu caracter personal printr-un așa-numit „Acord de protecție a datelor”.

Atunci când participați la sistemul nostru de stimulare, este posibil să trimitem Datele dvs. cu caracter personal (de ex., nume, adresă de e-mail, …) la terțe părți care ne ajută să gestionăm stimulentele.

–       organelor de aplicare a legii sau altor agenții guvernamentale și de reglementare sau altor terțe părți, după cum impun legislația sau reglementările aplicabile și în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile:

Ne rezervăm dreptul de a divulga orice informații pertinente organelor de aplicare a legii sau altor părți terțe cu autoritatea de a achiziționa Date cu caracter personal, pentru a verifica dacă respectăm legile și reglementările aplicabile, pentru a investiga o presupusă infracțiune, a stabili, a exercita sau apăra drepturile legale. Vom răspunde favorabil la cererile de Date cu caracter personal numai în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat și în cazul în care ne este permis să facem acest lucru în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile.

Facem parte dintr-o rețea globală de corporații și putem folosi furnizorii de servicii terțe părți sau filialele și afiliații noștri din alte țări pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea. Ca urmare, Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European („SEE”). În anumite condiții, RGPD permite companiei InSites să transfere Date cu caracter personal în astfel de țări.

În contextul proiectelor internaționale de cercetare, InSites vă poate invita să participați și la proiecte de cercetare ale clienților sau partenerilor de afaceri naționali și internaționali, care includ din nou posibile transferuri în afara SEE.

În orice caz, am luat măsuri pentru a asigura că toate Datele cu caracter personal sunt prelucrate respectând niveluri adecvate de securitate și că toate transferurile Datelor cu caracter personal în afara SEE au loc în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor și că va exista un nivel adecvat de protecție. Vom implementa măsuri juridice de siguranță care reglementează acest transfer, cum ar fi clauzele contractuale model, consimțământul persoanelor sau alte temeiuri legale permise de cerințele legale aplicabile.

XI. Drepturile dvs.

RGPD vă oferă anumite drepturi în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi sunt enumerate mai jos. Contactați-ne dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos. Puteți găsi informațiile noastre de contact la XII. Contact, după cum se arată mai jos.

Rețineți că anumite excepții se aplică în exercitarea acestor drepturi, ceea ce înseamnă că este posibil să nu le puteți exercita în toate situațiile:

a) Accesul subiectului: Aveți dreptul de a avea acces la Datele dvs. cu caracter personal deținute de InSites.

b) Rectificarea: Ne puteți cere să corectăm Datele cu caracter personal inexacte.

c) Ștergerea („dreptul de a fi uitat”): Ne puteți cere să ștergem Datele cu caracter personal în anumite circumstanțe și vom lua măsuri rezonabile pentru a informa persoanele împuternicite de operatorii de date care prelucrează Datele cu caracter personal în numele nostru că ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către, copii sau replici ale Datelor dvs. cu caracter personal.

d) Restricție: Puteți solicita ca anumite Date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate și, de asemenea, puteți restricționa prelucrarea în anumite alte circumstanțe.

e) Portabilitatea: Ne puteți solicita să transmitem Datele dvs. cu caracter personal către un terț în format electronic, în măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu RGPD.

f) Formularea unei plângeri: Cu privire la prelucrarea de către noi a datelor, puteți formula o plângere la autoritatea de reglementare a protecției datelor, Autoritatea de protecție a datelor din Belgia, (adresa) Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles, (tel.) 32 (0)2 274 48 00, (e-mail) contact@apd-gba.be.

În plus, în anumite condiții, aveți dreptul de a:

–       retrage consimțământul în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ; toate buletinele de știri conțin un buton de dezabonare în subsolul e-mailului respectiv.

–       vă opune oricărei prelucrări de Date cu caracter personal pe care InSites o justifică în temeiul juridic al „intereselor legitime”, cu excepția cazului în care motivele noastre de a efectua această prelucrare depășesc orice prejudiciere a drepturilor de confidențialitate ale persoanei; și

–       vă opune marketingului direct (inclusiv oricărui profil pentru astfel de scopuri) în orice moment.

XII. Actualizări la această Declarație

InSites își rezervă dreptul de a revizui și actualiza această Declarație în orice moment. Data ultimei actualizări poate fi găsită în partea de sus a acestei Declarații.

Prin urmare, trebuie să consultați periodic site-urile noastre web, astfel încât să fiți la curent cu cele mai actuale politici și practici.

XIII. Contact

Dacă aveți orice comentarii sau întrebări despre această Declarație de confidențialitate sau despre prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal de către InSites care acționează în calitate de operator, ne puteți contacta

–       Prin e-mail:           info@insites-consulting.com
–       Prin telefon:          +32 (0)9.269.15.00
–       Prin poștă:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320